L’Estartit entra en fase d’alerta per sequera

 

El riu Ter al seu pas pel municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit L’Estartit i tot el municipi de Torroella de Montgrí, han entrat en fase d’alerta per sequera. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la declaració de l’estat d’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació 05 Aqüífer del Baix Ter, d’on s’abasteix el municipi de Torroella de Montgrí i l’Estartit.

Des del mes de març, quan la Generalitat va decretar les primeres declaracions d’alerta per sequera, l’Estartit es mantenia en situació de normalitat perquè la manca d’aigua a les capçaleres i als pantans no afectava la situació hidrològica de l’aqüífer del Baix Ter, que tot i la falta de pluges ha anat mantinguent un bon nivell. No obstant això, la situació s’ha agreujat les darreres setmanes i ara s’ha decretat l’entrada en fase d’alerta. La primera fase d’una escala de tres nivells d’alerta, on per sobre hi ha l’estat d’excepcionalitat i el d’emergència, que actualment afecta molts municipis. 

Restriccions en la fase d’alerta

Les restriccions en l’estat d’alerta afecten diversos aspectes, com el volum màxim d’aigua per habitant i dia, les piscines, el reg, la neteja de carrers, les fonts ornamentals o les granges.

El volum màxim d’aigua per habitant i dia. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

L’ús d’aigua per ompliment de piscines queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Reg públic i privat:

 • El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.
 • El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Neteja de carrers i mobiliari urbà:

 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
 • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Fonts ornamentals:

 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Granges:

 • L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Eliminació de pols en l’aire:

 • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Mesures preventives

Malgrat que des del mes de març el municipi es trobava en situació de normalitat, l’Ajuntament de Torroella de Montgri va aplicar mesures preventives  per contribuir a minimitzar la problemàtica de la manca d’aigua a nivell nacional i concretament a l’aqüífer del Baix Ter.

En aquest sentit, es van prendre les seqüents decisions:

 • No regar amb aspersió els jardins i zones verdes del municipi. Només es farà reg mínim per mantenir instal·lacions.
 • No netejar la via pública amb aigua, de forma general.

Campanya de sensibilització

D’altra banda, en el terreny de la sensibilització ciutadana, l’Ajuntament i Montgrí Aigua, el servei municipal d’abastament d’aigua potable, van iniciar aquest estiu na campanya per fomentar l’estalvi i el consum responsable entre veïns, visitants i activitats. Amb el lema “Gota a gota, s’esgota. Estalviem-la. Fem-ho hàbit” es vol apel·lar a la responsabilitat personal per tal de protegir un recurs cada cop més escàs i fràgil. La campanya també inclou un seguit de consells sobre petits canvis en les rutines diàries que poden comportar importants estalvis. Aquestes recomanacions s’acompanyen de dades concretes dels consums associats a diferents activitats quotidianes.


MÉS INFORMACIÓ