La suspensió de llicències d’obres durant la temporada d’estiu s’activa el 15 de juny

Del 15 de juny i fins el 15 de setembre queden suspeses les llicències d’obres a l’Estartit tal i com marca l’ordenança reguladora de la suspensió d’obres durant la temporada turística.

L’ordenança en qüestió, estableix la suspensió d’obres al nucli històric de l’Estartit, i als equipaments turístics en tot el terme municipal així com les finques llindants. 

L’ordenança estableix dues categories d’obres alhora de fer la suspensió de llicències:

  • Resten suspeses les obres del tipus 1 (obres d’urbanització, enderrocs, excavacions i moviments de terres, fonaments, estructures, tancaments de façana, cobertes, i altres obres susceptibles de generar molèsties i sorolls).
  • Les obres del tipus 2 (obres de paleteria interior, instal·lacions, acabats interiors i obres menors en general) no estaran afectades per la suspensió de la temporada d’interès turístic, sempre que respectin les següents condicions:
        – L’horari de treball serà inclòs entre les 9 h i les 18 h.
        – Només es permetrà la utilització d’eines manuals.

Amb aquesta regulació es vol contribuir a evitar les molèsties generades pels sorolls, pols, vibracions o ocupacions de vies públiques que generin dificultats en la mobilitat.