Prohibició d’aparcar a l’entorn de la Plaça Jacques Costeau per obres de Montgrí Aigua

Per unes obres de Montgrí Aigua a la Plaça Jacques Costeau queda prohibit aparcar en el costat mar del carrer de l’església davant la plaça. Quan comencin els treballs també quedarà prohibit aparcar a la vorera contrària per tal de facilitar el pas de vehicles i no haver de tancar la circulació del carrer. 

Es preveu que aquesta afectació duri unes tres setmanes.