Convocada la Junta de veïns ordinària el 22 de gener a les 19h

Convocatòria de la Junta de Veïns Ordinària de l’Entitat Municipal Descentralitada de l’Estartit el 22 de gener del 2024 a les 19h a la Sala d’Actes de l’EMD

ORDRE DEL DIA:
1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
1.2.- Donació gratuïta de terreny
1.3.- Pla Anual Normatiu per l’any 2024
1.4.- Pla Anual de Contractació per a l’exercici 2024
1.5.- Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027
1.6.- Aprovació de les Bases de Subvencions 2024-2027
1.7.- Pla de Serveis de Joventut Esmena punt 2
1.8.- Reconeixement extra-judicial de crèdit varis novembre-desembre
1.9.- Moció de suport a la candidatura de la Creu de Sant Jordi 2024
1.10.- Assumptes urgents
2.- PART INFORMATIVA
2.1.- Comunicacions de la Presidència
3.- PART DE CONTROL
3.1.- Donar compte dels decrets de la Presidència
3.2.- Precs i preguntes

CONSULTA EL DECRET DE CONVOCATÒRIA