Avís d’obres als carrers Nius i Església

Entre DILLUNS 23 i DIMECRES 25 de maig es realitzaran els treballs d’excavació d’una rasa i la instal·lació de la canonada d’aigua potable al Carrer Niu. En principi no serà necessari  el tall de trànsit del carrer ni el tall en el subministrament d’aigua potable, tanmateix s’hauria de fer en cas d’incidència en les obres. 

 

El DIMARTS 24 de maig es faran treballs d’instal·lació d’una nova escomesa d’aigua potable al carrer Església, número 70, obrint una rasa que travessarà el carrer.

Per això, es tallarà el trànsit de vehicles entre les 08:00 i les 15:00 h a l’accés al carrer Església cantonada carrer Guillem de Montgrí.