Presenten una moció al Parlament per tal que les EMD puguem optar als Fons Next Generation

L’Estat no ha tingut en compte les EMD per a la sol·licitud de les ajudes europees, malgrat ser els ens locals amb menys recursos i un finançament més limitat.

Dins del marc dels fons Next Generation, el Govern de l’Estat va aprovar la concessió directa d’ajudes per a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en els municipis que pertanyen al ‘reto demografico’, l’anomenat Programa DUS 5000 (RD 692/2021). Una línia de subvencions que pretén promoure l’ús d’energies netes en el marc dels Fons europeus Next Generation i que, a més, pretén reactivar l’economia europea intentant deixar enrere els efectes adversos que la COVID-19 ha provocat a les nostres societats.

Aquestes ajudes s’han de desenvolupar a les poblacions incloses al ‘programa marco de regeneración i reto demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, que inclou els municipis fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en què totes les entitats singulars de població ho siguin fins a 5.000 habitants. . Aquests condicionants exclouen l’opció que les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) puguin adherir-se directament a les ajudes, malgrat que puguin tenir la capacitat i els recursos humans i materials necessaris per redactar i presentar projectes propis.

Les EMD som l’administració local més propera al ciutadà i juguem un paper fonamental, però alhora, som els ens locals amb menys recursos i un finançament molt reduït. Si bé a Catalunya en totes les convocatòries es parla d’ens locals perquè les EMD puguin accedir-hi, l’Estat no ha tingut en compte. Els Fons Next Generation de la Unió Europea són una eina essencial per assolir i consolidar la recuperació socioeconòmica, si ens trobem amb una situació d’exclusió de les convocatòries d’ajuts europeus, com aquesta, com diu la moció d’ERC se’ns condemna a un futur “desesperançador i incert”.

Per això, ERC ha presentat la proposta de resolució al Parlament de Catalunya per instar al Govern de la Generalitat a exigir a l’Estat que “faci les modificacions legislatives que calgui per a permetre que les Entitats Municipals Descentralitzades es puguin acollir a les subvencions del Programa DUS 5000 i, si més no, s’aprovin altres programes que estableixin les mateixes condicions; atès que les convocatòries europees no limiten en cap cas la tipologia poblacional a què es refereix”. Segons Esquerra, “el criteri establert a les bases per atorgar aquests ajuts és totalment injust i suposa una clara discriminació i menysteniment cap a les EMD, excloent-les d’un gran paquet econòmic que suposaria una oportunitat important per dur a terme polítiques transformadores i per a millorar la vida dels seus habitants”.

 

 

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació 250-00538/13