Convocatòria de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal de l’Estartit

Logo IM Es convoca la sessió ordinària de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit el dia 27 de juliol de 2023, a les 19h, en primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria, a la sala d’actes de l’EMD amb el següent ordre del dia:

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de les actes anteriors
1.2.- Festes Locals (Any 2024): Proposició
1.3.- Oferta Pública d’Ocupació (Exercici 2023): Aprovació
1.4.- Conserge (Procés Selectiu): Aprovació de les Bases i de la Convocatòria
1.5.- Auxiliar de Biblioteca (Procés Selectiu): Aprovació de les Bases i de la Convocatòria
1.6.- Arquitecte (Procés Selectiu): Aprovació de les bases i convocatòria
1.7.- Auxiliar d’Administració General (Procés Selectiu d’Estabilització d’Ocupació
Temporal de Llarga Durada): Nomenament de Funcionària de Carrera
1.8.- Servei d’Aparcament amb Limitació Horària (Contracte de Gestió): Modificació i
Pròrroga
1.9.- Servei de Llar d’Infants Pública “Mar i Cel” (Contracte de Gestió): Pròrroga
1.10.- Servei Municipal d’Activitats Extraescolars Esportives i Servei Municipal D’Espai
Jove (Contractes de Gestió): Modificació
1.11.- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Obres “Reconstrucció de Murs al Carrer
de les Illes): Renúncia de la Subvenció
1.12.- Assumptes urgents

2.- PART INFORMATIVA

2.1.- Comunicacions de la Presidència


3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte dels decrets de la Presidència
3.2.- Precs i preguntes

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE VEÏNS ORDINÀRIA DEL 27 DE JULIOL