Convocatòria de Junta de veïns

Es convoca la Sessió Ordinària de la Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit el 25 de gener de 2023 a les 19:00 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, a la Sala d’Actes per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 1. PART RESOLUTIVA
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2.  Inici expedient d’Oficialització Bandera
  3. Interposició de recurs administratiu
  4. Aprovació inicial Reglament de serveis núm 1: Servei Municipal Casal d’Infants Maricel
  5. Assumptes urgents
 2. PART INFORMATIVA
  1. Comunicacions de la Presidència
 3. PART DE CONTROL
  1. Donar compte dels decrets de la Presidència
  2. Precs i preguntes

DECRET CONVOCATÒRIA JVO_GENER 2023