Aprovades les bases per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre de l’Estartit

L’EMD de l’Estartit ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions a entitats o associacions sense ànim de lucre que fan activitats en l’àmbit de l’Entitat Municipal Descentralitzada.

El text es va aprovar a la Junta de Veïns del passat 22 de gener. Actualment, està en període d’exposició pública, després del qual quedarà definitivament aprovat.

Les subvencions estan previstes en el marc del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2027 i tenen com a àmbit la cultura, l’esport i l’educació per a projectes entre l’1 de gener del 2024 i el 15 de gener del 2015. Han de ser projectes que no hagin rebut una subvenció de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en el mateix exercici econòmic.  La normativa preveu una sèrie de criteris a través dels quals es determina si una entitat pot ser beneficiària d’una subvenció. Criteris en referència a temàtica de l’activitat, impacte i participació de la mateixa o pressupost de l’esdeveniment. 

Una comissió avaluadora determinarà qui rep la subvenció i en quina quantia. Estarà presidida pel President de l’EMD i amb presència de les vocalies de Cultura, Joventut i personal tècnic de l’EMD.

El text preveu 30.000 euros per a entitats culturals i socials, 6.800 per a entitats educatives i 15.100 per a entitats esportives.