Llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball d’auxiliar administratiu

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos per la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves i data de celebració de les proves, tribunal i data de les proves de la borsa per auxiliar administratiu.