SUBVENCIO DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER REPOSICIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC i REASFALTATGE DE CARRERS

Aquesta subvenció servirà per millorar asfaltatge d’alguns carrers i l’enllumenat públic

El fons d’assistència i cooperació econòmica pels municipis de La Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria pública de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals,  ha concedit una subvenció de 25.050 €  a l’EMD de l’Estartit per finançar la reposició de l’enllumenat púbic malmès i/o deteriorat així com  per el reasfaltatge dels carrers de l’Estartit