EMD de l’Estartit

L’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit (EMD) es va crear el 22 de juliol de 2014 per acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Es tancava així, un llarg procediment administratiu que es va iniciar el març de 2002 amb la creació de la comissió d’estudi i creació de l’EMD, sorgida de l’acord entre totes les forces polítiques municipals.

L´EMD va substituir el Consell Municipal de l’Estartit, un ens de desconcentració administrativa que havia desenvolupant la seva tasca des del 2002, però que no tenia personalitat jurídica pròpia.

El 7 de febrer de 2015 es va constituir formalment l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, amb la creació de la Comissió Gestora i l’elecció de la presidència, càrrec que ocupà la fins llavors presidenta del Consell Municipal de l’Estartit, l’estartidenca Sílvia Comas (LEST).
 
Fruit de les eleccions del 28 de maig de 2023  l’EMD de l’Estartit ha encetat una nova legislatura  (2023 – 2027) amb una nova Junta de Veïns.
 
El president electe de l’EMD de l’Estartit és actualment el Sr. Genís Dalmau i Brugués, de la llista l’Estartit Som Tots – Tots per l’Empordà (EST-TxLE)

L’EMD de l’Estartit s’organitza a través dels següents òrgans de govern:

La Comissió de vocals de gestors d’àrees estarà integrada per els següents òrgans:

  • La Presidència: President de l’EMD
  • El Ple de la  Comissió:  vocals que tinguin l’encàrrec de gestió i impuls d’alguna àrea ja sigui genèrica o específica, amb la següent composició actual

Les Juntes de Veïns ordinàries estan fixades pel darrer dimecres dels mesos senars a les 19h


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

HISTÒRIC DE DOCUMENTACIÓ