La Generalitat demanarà a l’Estat que les EMD puguin accedir als fons Next Generation

 

Després que ERC presentés al Parlament la moció perquè les EMD puguem optar al fons Next Generation , la Generalitat haurà d’instar l’Estat espanyol a fer les modificacions legislatives pertinents perquè les administracions descentralitzades es puguin acollir a aquestes subvencions, i obrir la porta a que les EMD puguin accedir a ajudes com el Programa DUS 5000 o altres programes per promoure l’ús d’energies netes.

 

Dins del marc dels fons Next Generation, el Govern de l’Estat va aprovar la concessió directa d’ajudes per a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en els municipis que pertanyen al ‘reto demografico’, l’anomenat Programa DUS 5000 (RD 692/2021). Una línia de subvencions que pretén promoure l’ús d’energies netes en el marc dels Fons europeus Next Generation i que, a més, pretén reactivar l’economia europea intentant deixar enrere els efectes adversos que la COVID-19 ha provocat a les nostres societats.

Aquestes ajudes s’han de desenvolupar a les poblacions incloses al ‘programa marco de regeneración i reto demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, que inclou els municipis fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en què totes les entitats singulars de població ho siguin fins a 5.000 habitants. . Aquests condicionants exclouen l’opció que les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) puguin adherir-se directament a les ajudes, malgrat que puguin tenir la capacitat i els recursos humans i materials necessaris per redactar i presentar projectes propis.

Des d’ERC es va presentar la proposta de resolució al Parlament per exigir a l’Estat que “faci les modificacions legislatives que calgui per a permetre que les Entitats Municipals Descentralitzades es puguin acollir a les subvencions del Programa DUS 5000 i, si més no, s’aprovin altres programes que estableixin les mateixes condicions; atès que les convocatòries europees no limiten en cap cas la tipologia poblacional a què es refereix”. Segons Esquerra, “el criteri establert a les bases per atorgar aquests ajuts és totalment injust i suposa una clara discriminació i menysteniment cap a les EMD, excloent-les d’un gran paquet econòmic que suposaria una oportunitat important per dur a terme polítiques transformadores i per a millorar la vida dels seus habitants”.

 

Ara, doncs, és el torn de la Generalitat de Catalunya, que haurà d’instar a l’Estat Espanyol a modificar les lleis i normatives necessàries per incoure les EMD.