Junta de Veïns Extraordinària el divendres 28 de gener

Es convoca una Junta de Veïns Extraordinària el proper divendres 28 de gener del 2022 a les 09.00 a la sala d’actes de l’EMD amb el següent ordre del dia: 

  1. Servei Municipal d’Espai de Lleure (Contracte de Gestió): Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars Modificat i Convocatòria de Nova Licitació
  2.  Servei Municipal d’Activitats Extraescolars Esportives (Contracte de Gestió): Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars Modificat i Convocatòria de Nova Licitació
  3. Servei Municipal d’Espai Jove (Contracte de Gestió): Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars Modificat i Convocatòria de Nova Licitació