Junta de Veïns

Es convoca en sessió Extraordinària de la Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit, el 14 de juny de 2023 a les 12:00 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, a la Sala d’Actes per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta presidència amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

Punt Únic.- Aprovació de les actes anteriors