Convocatòria Junta de Veïns 17 de juny

Es convoca la sessió extraordinària de constitució de la nova Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, que es farà a la Sala de Sessions de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit el dia 17 de juny de 2023, a les 10 del matí, en primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de la Mesa d’Edat.
  2. Jurament o promesa i presa de possessió dels Vocals.
  3. Jurament o promesa i presa de possessió del President.
  4. Constitució de la Junta de Veïns.
  5. Dissolució de la Mesa d’Edat i cessió de la presidència de la sessió.
  6. Intervenció del President.
  7. Intervenció dels Vocals.