Informe sobre la subvenció a les associacions

L’interventor de l’EMD ha publicat l’informe en relació a l’atorgació de subvencions a les tretze associacions que havien sol·licitat fins a un total de 56.677,22 euros, dels quals se’n van transferir 28.338,61 euros en forma de bestretes, un 50% del sol·licitat per cadascuna de les entitats, entre els mesos de novembre i desembre.

Ara, l’interventor ha revisat una per una les factures i documentació justificativa presentades per les associacions i ha conclós que cal aprovar un nou pla de subvencions a entitats que modifiqui o prorrogui el del 2019-2020 així com modificar les bases de la seva concessió per evitar subvencionar activitats que no siguin d’utilitat pública, d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

A més, ha recordat que les activitats de les entitats han de complir l’objectiu de tenir una utilitat pública i que, en alguns casos concrets no es compleix, com poden ser la compra de pastissos per desenvolupar uns entrenaments o competicions entre socis de d’una associació . També apunta que algunes despeses, aparentment, no semblen derivades de les activitats de l’associació i que semblen particulars (El Corte Inglés, Cofidis, Prosegur Alarmes) i posa de manifest que aquesta mateixa entitat presenta descoberts reiteradament. Per aquests motius, l’interventor recomana auditar tant aquesta com una altre associació que ha presentat una notable diferència entre l’import de la subvenció concedida i l’import justificat.