Publicacions B.O.P.

Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 4061 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Extracte de la resolució de la Presidència de l'EMD de l'Estartit del dia 3 de maig de 2024, número 2024DECR000537, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats i associacions del municipi, que realitzin activitats en l'àmbit de l'EMD de l'Estartit (Convocatòria BDNS 759381)
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 4041 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal T05, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3865 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Oferta pública per a la transmissió d'una autorització de venda no sedentària del mercat de l'Estartit (Exp. X2024000605)
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3828 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del projecte executiu per a la substitució i renovació de lluminaries led al nucli urbà
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3616 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva de dos projectes tècnics (Exp. X2023001038 i X2023001039)
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2858 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial del Reglament del servei de l'escola bressol i del Reglament regulador d'estacionament controlat de vehicles. Zona blava
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2136 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del projecte de pavimentació de carrers: Cap de la Barra, de la Ruda i dels Pins
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1933 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de la plantilla de personal 2024
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1869 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial del Projecte executiu per substitució i renovació de lluminàries led nucli urbà
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1845 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Informació pública de les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics pel Nostre Estiu per a famílies empadronades a Torroella de Montgrí i l'Estartit amb situació de vulnerabilitat econòmica que participin a les activitats del projecte