Publicacions B.O.P.

Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7508 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del Reglament de Serveis núm. 2, regulador del Servei Municipal de Tren Turístic
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7461 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació definitiva del Reglament de Serveis núm. 3, regulador del Servei municipal de camp de futbol de l'Estartit
Exercici: 2023 Bop: 169-0 Edicte: 7519 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Extracte de resolució de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 23 d'agost de 2023, de convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a famílies empadronades a l'Estartit en situació de vulnerabilitat econòmica i amb fills/es que realitzen l'activitat extraescolar de l'espai de lleure durant el curs 2023-2024 (Convocatòria BDNS 714105)
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7480 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de conserge, un/a de tècnic auxiliar de Biblioteca i un/a d'arquitecte/a
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7391 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Nomenament de funcionària de carrera
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7415 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7346 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació d'una modificació de la Plantilla del personal de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7083 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Aprovació inicial de dos projectes tècnics
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6779 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ - Extracte de la resolució de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 27 de juliol de 2023, de convocatòria d'ajuts extraordinaris de material escolar a famílies empadronades a Torroella de Montgrí i l'Estartit en situació de vulnerabilitat econòmica que tinguin infants que cursin estudis de primària (de P-3 a 6É) a les escoles CEIP Guillem de Montgrí, CEIP Portitxol, Escola Sant Gabriel i Secundària Obligatòria (ESO) a l'Institut Montgrí i l'Escola Sant Gabriel durant el curs 2023-2024 (Convocatòria BDNS 710901)
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6568 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT - Contractació per urgència d'auxiliar biblioteca