L’interventor de l’EMD respon a l’alcalde de Torroella en relació amb les subvencions a les entitats

 

El secretari i interventor de l’EMD de l’Estartit ha respost l’ofici que li va fer arribar l’alcalde de Torroella de Montgrí, el passat 10 de novembre, en relació amb el seu informe sobre les subvencions a les entitats.

El secretari, a la carta de resposta a l’alcalde, afirma que no pot autoritzar el pagament de bestretes de més del 50% de les subvencions concedides abans de la seva justificació perquè no s’ajusta a dret, malgrat que aquest pagament del 100% abans de justificar una subvenció es feia perquè se seguia el model de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. En aquest sentit, aclareix que el pagament de bestretes de subvencions abans de la seva justificació és una via extraordinària i que fer el pagament del 100% és una via excepcional que requereix una justificació expressa per a cada cas concret.

A l’escrit de resposta explica que durant el 2022 l’EMD ha destinat a subvencions per a associacions locals un import total de 67.000 euros, que representen el 2,86% dels 2.343.012,41 euros d’ingressos corrents, mentre que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ,durant el mateix any, hi ha destinat un import total de 142.600 euros, que només representen el 0,80% dels 17.859.712,04 euros d’ingressos corrents. Així doncs, l’esforç econòmic de l’EMD de l’Estartit per subvencionar les associacions locals és 3,58 vegades superior a l’esforç econòmic de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

 

D’altra banda, a la carta, el secretari-interventor ha reclamat a l’alcalde de Torroella de Montgrí el pagament de la transferència corresponent al mes de novembre que no ha estat ordenada en el termini habitual.

 

 

CARTA DE RESPOSTA ÍNTEGRE