Guia d’activitats d’estiu

 

L’Ajuntament i l’EMD han editat una guia d’activitats que es pot consultar en línia on es recullen més d’una trentena de propostes de les empreses, entitats i associacions culturals, esportives i formatives d’estiu que s’ofereixen per a infants i joves a Torroella i a l’Estartit. D’aquesta manera, s’aglutina en un sol recurs l’ampli ventall d’activitats que tenen a l’abast. Aquesta oferta de lleure està categoritzada per edats, per facilitar a les famílies la tria del casal més idoni per les seves necessitats.  Per a inscriure’s a les activitats només cal escollir la que més interessi i clicar sobre l’enllaç “inscriu-te”, per a seguir les instruccions de preinscripció.

 

BEQUES

Tal com s’ha fet anteriorment, l’Ajuntament i l’EMD posen a disposició de les famílies les beques al programa de casals d’estiu. Per a sol·licitar una beca, cal complir els requisits i presentar la instància després d’inscriure’s a l’activitat.

 

CASALET D’ESTIU

D’altra banda, per a sol·licitar plaça al casalet d’estiu de l’escola bressol Mar i Cel (de 3 a 6 anys) cal presentar la instància a l’EMD juntament amb la fotocòpia del llibre de família, fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres, fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del fill/a.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Com a novetat, enguany l’EMD ofereix activitats esportives dirigides per a infants de 6 a 9 anys, de 10 a 12 i joves. Per a la sol·licitud, cal omplir la instància i presentar-la a l’EMD, juntament amb la declaració responsable relativa a la Covid signada per la mare, pare o tutor/a legal.  Trobareu el model d’instàncies i declaració aquí