Pla Local de Joventut 2024-2027

Pla Local de Joventut l'Estartit

EL PLA LOCAL DE JOVENTUT JA ÉS UNA REALITAT

L’EMD de l’Estartit, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, presenta el Pla local de joventut per al període 2024-2027 sota el marc establert en el Pla nacional de joventut de Catalunya. El present Pla local és l’eina que enfoca i emmarca el desenvolupament de les polítiques de joventut a l’Estartit . El Pla parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil del territori i les polítiques de joventut locals que es prioritzen, per donar resposta a les necessitats i voluntats detectades a través de respostes estratègiques.

Ha estat un procés de reflexió, diagnosi i anàlisi que recull el que tenim i allà on volem anar. La percepció de la realitat dels joves, els seus interessos i necessitats són claus per identificar els punts febles i aplicar mesures renovades o innovadores per resoldre les mancances detectades. Per això, el Pla local de joventut és, en sentit genèric, el camí estratègic per fer front als reptes actuals amb projectes, programes i actuacions a llarg, mitjà i curt termini, amb el sistema d’avaluació corresponent per garantir un procés continu i d’adequació i millora constant.

Organitzar i estructurar les actuacions locals en matèria de joventut

La voluntat de creació d’aquest Pla sorgeix de la necessitat d’organitzar i estructurar les actuacions locals, en relació amb les intervencions que configuren les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones joves construeixen el seu propi projecte vital.  El Pla és un document marc que guia i orienta les actuacions locals coordinadament amb una finalitat comuna per facilitar el desenvolupament de les polítiques de joventut locals, de manera integral, i adaptades a la realitat de l’Estartit.

Es tracta de la renovació del Pla que ja va funcionar entre el 2020 i el 2023