Es demana a l’Ajuntament de Torroella un nou termini d’informació pública del Pressupost General pel 2023

L’expedient del Pressupost General i la Plantilla del Personal per a l’exercici del 2023 no ha resultat accessible als interessats durant el termini d’exposició pública.

 

El president de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer, i el secretari i interventor de l’ens, s’han desplaçat aquest matí a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí amb l’objectiu d’examinar l’expedient del Pressupost General i la Plantilla del Personal per a l’exercici del 2023, d’acord amb l’edicte publicat en el BO de la Província el dia 9 de novembre, ja que aquest expedient no és accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Malgrat això, i després de passar per secretaria i intervenció, i en absència de l’interventor, no ha sigut possible fer la consulta d’un expedient que, segons el BOP està en exposició pública.

Davant la dificultat en la consulta del document, el president i el secretari i interventor de l’EMD, han requerit per escrit a l’alcalde de Torroella de Montgrí que convoqui un nou termini d’informació pública del Pressupost General i la Plantilla del Personal per a l’exercici del 2023, i que aquest sigui accessible tant des de la seu electrònica com presencialment.

Carta a l’alcalde de Torroella de Montgrí