Convocatòria de Junta de Veïns el 29 de març

Es convoca Sessió Ordinària de la Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit el 29 de març de 2023 a les 19:00 hores a la Sala d’Actes per tractar:

 1. PART RESOLUTIVA
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Reglament de serveis núm 3 Camp de Futbol : Aprovació inicial 
  3. Reglament de serveis núm 2 Tren Turístic : Aprovació inicial 
  4. Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025 : Aprovació 
  5. Subvencions en règim de concurrència competitiva : Aprovació inicial 
  6. Assumptes urgents
 2. PART INFORMATIVA
  1. Comunicacions de la Presidència
 3. PART DE CONTROL
 4. Donar compte dels decrets de la Presidència
 5. Precs i preguntes 

CONVOCATÒRIA JVO MARÇ 2023